Is een veiligheidsbril volgens de Arbowet verplicht?
Kennisartikel

Is een veiligheidsbril volgens de Arbowet verplicht?

icon-timer
4
minuten leestijd

Volgens de Arbowet dienen werkgevers ervoor te zorgen dat de werkomstandigheden veilig zijn.

Volgens de Arbowet hebben werkgevers de wettelijk verplichting om ervoor te zorgen dat de werkomstandigheden veilig en bevorderlijk zijn voor de gezondheid van hun werknemers.

Om aan deze verplichting te voldoen, moeten werkgevers proactieve maatregelen nemen die gericht zijn op het waarborgen van een veilige werkomgeving, waaronder - indien nodig - het verstrekken van persoonlijke beschermingsmiddelen om de risico's op letsel of gezondheidsproblemen tot een minimum te beperken. Een concreet voorbeeld hiervan is het verstrekken van een veiligheidsbril op sterkte.

Het naleven van deze voorschriften draagt bij aan het welzijn en de veiligheid van werknemers, wat essentieel is voor een gezonde werkomgeving. Het dragen van een veiligheidsbril is verplicht in veel situaties, vooral daar waar er risico's zijn op splinters of blootstelling aan gevaarlijke stoffen.

Werkzaamheden kunnen drie soorten gevaar teweegbrengen, te weten chemisch gevaar, mechanisch gevaar en stralingsgevaar.

  • Chemisch gevaar - Wanneer schadelijke vloeistoffen, dampen of gassen in het oog terecht kunnen komen.
  • Mechanisch gevaar - Wordt veroorzaakt door splinters of losgekomen stofdeeltjes.
  • Stralingsgevaar - Wanneer ogen worden blootgesteld aan ultraviolette of  infrarode straling.

Een veiligheidsbril voorkomt ernstig letsel

De ogen behoren vrijwel altijd en overal tot de meest kwetsbare lichaamsdelen. Een veiligheidsbril is cruciaal omdat oogletsel ernstige gevolgen kan hebben, zoals verminderd gezichtsvermogen of ontstekingen.

Zelfs kleine ongelukjes kunnen aanzienlijk letsel aan de ogen veroorzaken, daarom is preventie zo belangrijk. Niet voor niets is er in alle omgevingen waar de ogen risico lopen vaak oogspoeling aanwezig. Een veiligheidsbril voorkomt potentieel leed door bescherming te bieden tegen stofdeeltjes, splinters, en andere schadelijke materialen.

Waar moet een veiligheidsbril aan voldoen?

Veiligheidsbrillen moeten voldoen aan specifieke standaarden zoals vastgelegd in de Basisnorm EN-166.

De NEN-EN 166 vermeldt de basiseigenschappen waaraan alle oogbeschermingsmiddelen moeten voldoen. Oogbescherming bestaat uit twee hoofdonderdelen, te weten glazen van mineraal glas of kunststof en het montuur van metaal of kunststof. Beide onderdelen dienen te voldoen aan de keuringseisen om de bril een veiligheidsbril te mogen noemen.

Wat zegt de Arbowet over het verstrekken van een veiligheidsbril op sterkte?

Volgens de Arbowet is de werkgever verantwoordelijk voor het gratis verstrekken van persoonlijke beschermingsmiddelen aan werknemers, inclusief aangepaste beschermingsmiddelen zoals een veiligheidsbril op sterkte.

Werkgevers dienen ook te zorgen voor zichtbare waarschuwingen op plaatsen waar het dragen van een veiligheidsbril verplicht is.

Al met al hebben veiligheidsbrillen een aanzienlijke impact op de werkvloer. Ze beschermen werknemers, verminderen het aantal arbeidsongevallen, verhogen de productiviteit, en dragen bij aan het verlagen van de kosten. Het is daarom van cruciaal belang voor elk bedrijf om het gebruik van veiligheidsbrillen te bevorderen en te handhaven. Dit zal niet alleen de veiligheid van werknemers verbeteren, maar ook bijdragen aan het succes en de duurzaamheid van het bedrijf.

Vanuit het Preventiefonds ontvang je een basisbijdrage op de netto leveranciersprijzen van veiligheidsbrillen op sterkte. Deze basisbijdrage betreft een korting van 50% tot een maximum van € 100,-. Voor iedere medewerker met een collectieve Metaalunie zorgverzekering bij Zilveren Kruis ontvang je nog een extra budget van €125,-per drie jaar (dit is ook van toepassing wanneer je zelf in het collectief zelfverzekerd bent). Dit budget kun je inzetten voor nog meer voordeel op de diverse preventiemiddelen. Het extra budget kun je inzetten voor alle medewerkers, ook als ze niet verzekerd zijn in de collectieve Metaalunie zorgverzekering bij Zilveren Kruis.

Meld je vrijblijvend aan bij het Preventiefonds, wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met je op.

Belangrijkste punten
preventiefonds-plus-icon

Volgens de Arbowet dienen werkgevers ervoor te zorgen dat de werkomstandigheden veilig zijn.

preventiefonds-plus-icon

Een veiligheidsbril voorkomt ernstig letsel

preventiefonds-plus-icon

Werkgevers zijn in veel gevallen verplicht om veiligheidsbrillen aan medewerkers te verstrekken.

preventiefonds-logo

Het Preventiefonds stelt passende preventiemiddelen en diensten beschikbaar aan werkgevers en werknemers in de metaalsector. Het doel is dat werknemers gezond en veilig aan het werk kunnen blijven, ook als ze langer moeten doorwerken.

Gratis aanmelden
icon-phone
085 065 6730
Ma - Vr, 08:30 - 17:00