Werken op hoogte: maatregelen tegen valgevaar
Kennisartikel

Werken op hoogte: maatregelen tegen valgevaar

icon-timer
4
minuten leestijd

In de metaalsector of metaalindustrie zijn er vaak risicovolle werkplekken waar valgevaar aanwezig is. Dit kan leiden tot verschillende gevaren, zoals vallen van grote hoogte, vallen door openingen van de werkvloer, geraakt worden door vallende voorwerpen en een langere vluchtweg bij calamiteiten.

Tijdens het werken op hoogte liggen er verschillende gevaren op de loer.

De belangrijkste risico’s zijn de volgende:

  • Vallen van grote hoogte
  • Vallen door een opening van de werkvloer
  • Geraakt worden door een vallend voorwerp
  • Een mogelijk langere vluchtweg in geval van calamiteiten

Bij werken op hoogte kan een aantal maatregelen genomen worden die ervoor zorgen dat de veiligheid gegarandeerd wordt. Er kunnen bijvoorbeeld voorzieningen als leuningen of steigers worden geplaatst. Alleen als het gebruik van dit soort voorzieningen niet mogelijk is, mogen beschermingsmiddelen worden gebruikt.

Om de veiligheid te garanderen kunnen er verschillende maatregelen genomen worden, zoals het plaatsen van leuningen of steigers. Als het gebruik van voorzieningen niet mogelijk is, kunnen beschermingsmiddelen zoals valbeveiliging gebruikt worden. Valbeveiliging bestaat uit een stevig bevestigingspunt, een harnasgordel en een valstopapparaat.

Valbeveiliging dient altijd uit drie onderdelen te bestaan. Dit zijn de drie onderdelen:

  • Een stevig en vast bevestigingspunt voor de beveiligingskabel
  • Een harnasgordel dat de werknemer via een kabel verbindt met het bevestigingspunt
  • Een valstopapparaat 

Valbeveiliging is onmisbaar op werkplekken waar valgevaar aanwezig is. Het is belangrijk om de juiste valbeveiliging te gebruiken, te inspecteren en te onderhouden en om werknemers op te leiden over hoe deze te gebruiken en hoe te handelen bij een noodsituatie.

Preventiefonds

Koninklijke Metaalunie, Mevas en Zilveren Kruis hebben gezamenlijk het Preventiefonds opgericht om werknemers en werkgevers in de metaalsector te helpen om de juiste preventieve middelen te gebruiken.

Het is belangrijk om de juiste valbeveiliging te gebruiken, te inspecteren en te onderhouden, en werknemers hierover op te leiden en te informeren over hoe te handelen bij noodsituaties. Het Preventiefonds van Koninklijke Metaalunie, Mevas en Zilveren Kruis kan werknemers en werkgevers in de metaalsector helpen om de juiste preventieve middelen te gebruiken en biedt daarbij ondersteuning en advies.

Meld je vrijblijvend aan bij het Preventiefonds. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met je op.

Belangrijkste punten
preventiefonds-plus-icon

Werken op hoogte brengt verschillende gevaren met zich mee

preventiefonds-plus-icon

Om veiligheid te garanderen kunnen leuningen, steigers en valbeveiliging gebruikt worden

preventiefonds-plus-icon

Het Preventiefonds kan werknemers en werkgevers helpen om de juiste preventieve middelen te gebruiken en biedt ondersteuning en advies

preventiefonds-logo

Het Preventiefonds stelt passende preventiemiddelen en diensten beschikbaar aan werkgevers en werknemers in de metaalsector. Het doel is dat werknemers gezond en veilig aan het werk kunnen blijven, ook als ze langer moeten doorwerken.

Gratis aanmelden
icon-phone
085 065 6730
Ma - Vr, 08:30 - 17:00